Leocard

Єдиний електронний квиток для проїзду у громадському транспорті Львова

ПРАВИЛА АКЦІЇ

ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Знижка -30% на проїзд в кількості до 6 квитків в громадському транспорті Львівської міської територіальної громади» (нова редація від 01.04.2024 року)

Акція – промоакція по наданню знижки -30% на вартість квитків (до 6 квитків в період з 01.04.2024 по 15.04.2024 і до 6 квитків в період з 16.04.2024 по 30.04.2024) на проїзд в громадському транспорті Львівської міської територіальної громади» та/або знижка у розмірі 27 гривень при поповненні транспортної картки «ЛеоКарт» на суму від 100 (ста) гривень одним платежем через брендовані кіоски мережі Інтерпрес в період з 01.04.2024 по 15.04.2024 і повторно знижка у розмірі 27 гривень при поповненні транспортної картки «ЛеоКарт» на суму від 100 (ста) гривень одним платежем через брендовані кіоски мережі Інтерпрес в період з 16.04.2024 по 30.04.2024. 

Громадський транспорт – увесь громадський транспорт Львівської міської територіальної громади (тролейбуси, трамваї, автобуси, маршрутки). 

Партнер – «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн», що знаходиться за адресою: США, CA 94404 – 2775, м. Фостер-Сіті, бульвар Метро Сентер, 900.

Знижка – знижка у розмірі 30% від початкової ціни 1 (одного) Квитка на Громадський транспорт у Львівській міській територіальній громаді при оплаті через валідатор, який вбудований у відповідному місці в Громадському транспорті (за наявності такого), банківською карткою Visа (фізичною карткою / пристроєм з підтримкою Google pay / Apple Pay), до 6 квитків в період з 01.04.2024 по 15.04.2024 і до 6 квитків в період з 16.04.2024 по 30.04.2024, та/або знижка у розмірі 27 гривень при поповненні банківською карткою Visа (фізичною карткою / пристроєм з підтримкою Google pay / Apple Pay) транспортної картки «ЛеоКарт» на суму від 100 (ста) гривень одним платежем через брендовані кіоски мережі Інтерпрес в період з 01.04.2024 по 15.04.2024 і повторно знижка у розмірі 27 гривень при поповненні транспортної картки «ЛеоКарт» банківською карткою Visа (фізичною карткою/ пристроєм з підтримкою Google pay / Apple Pay) на суму від 100 (ста) гривень одним платежем через брендовані кіоски мережі Інтерпрес в період з 16.04.2024 по 30.04.2024.

Картки – платіжні картки Visa, емітовані банками на території України, в тому числі токенізовані.

Квиток – електронний документ, який надає право на проїзд (перевезення багажу) у громадському транспорті Львівської міської територіальної громади.

Організатор ЛКП «ЛЬВІВАВТОДОР», який є оператором АСОП (ідентифікаційний код: 05523814, місцезнаходження: Україна, 79035, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасіки Галицькі, буд. 7).

Сайти Організатора – веб-сайт в мережі Інтернет за наступним посиланням: https://leocard.lviv.ua/pay-with-visa-promotions-lviv-transport та/або https://lvivavtodor.com.ua/pay-with-visa-promotions-lviv-transport

Сайт Партнераhttps://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/promotions/lviv-transport.html

Строк дії Акції – період в часі з 00:00:01 год. 07.02.2024 року по 23:59:59 год. 30.04.2024 року або до моменту вичерпання бюджету Акції, яке автоматично припиняє Акцію раніше від дати закінчення її строку. Бюджет Акції – 9 000 455 (девять мільйонів чотириста п’ятдесят п’ять) гривень, 00 копійок.

Територія проведення Акції – Львівська міська територіальна громада, Україна.

Учасники Акції – фізичні особи, держателі Карток, які мають право на участь в Акції відповідно до положень даних Правил.

1. Порядок участі в Акції Учасниками Акції та обмеження Акції

1.1. Для цілей участі в Акції, особа, яка має бажання прийняти участь в Акції та стати Учасником Акції, повинна під час Строку дії Акції здійснити наступні дії:
1.1.1. бути держателем дійсної Картки;
1.1.2. ознайомитися із даними Правилами на Сайті https://leocard.lviv.ua/pay-with-visa-promotionslviv-transport та/або https://lvivavtodor.com.ua/pay-with-visa-promotions-lviv-transport та/або https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/promotions/lviv-transport.html ;
1.1.3. за допомогою Картки придбати Квиток на Громадський транспорт через валідатор який вбудований у відповідному місці в Громадському транспорті (за наявності такого), та/або поповнивши транспортну картку «ЛеоКарт» на суму від 100 (ста) гривень одним платежем в брендованих кіосках «Інтерпрес».
Таке придбання чи поповнення здійснюється наступним чином:
1.1.3.1. купивши Квиток методом прикладення Картки до валідатора, який вбудований у
відповідному місці в Громадському транспорті (за наявності такого);
1.1.3.2. поповнивши Карткою транспортну картку «ЛеоКарт» на суму від 100 (ста) гривень одним платежем в брендованих кіосках «Інтерпрес».
1.2. Знижка при поповненні Карткою транспортної картки «ЛеоКарт» на суму від 100 (ста) гривень одним платежем надається тільки один раз протягом періоду з 01.04.2024 по 15.04.2024, і тільки один раз в період з 16.04.2024 по 30.04.2024 при поповненні транспортної картки «ЛеоКарт» на суму від 100 (ста) гривень одним платежем в брендованих кіосках «Інтерпрес».
1.3. Знижка на купівлю Квитка шляхом прикладання Картки до валідатора, який вбудований у відповідному місці в Громадському транспорті (за наявності такого), надається на суму не більше 6 (шести) квитків протягом періоду з 01.04.2024 по 15.04.2024, і на суму не більше 6 (шести) квитків в період з 16.04.2024 по 30.04.2024 при розрахунках картками Visa.
1.4. Держатель Картки, який здійснив дії, вказані в пункті 1.1. Правил (разом з підпунктами) акцептує умови даних Правил і стає Учасником Акції; з моменту акцепту такі Правила є обов’язковими для Учасника Акції. Такий акцепт є безумовним.

2. Зобов’язання Сторін

2.1. Учасник Акції несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за
достовірність наданих даних і право використання Картки.
2.2. Сплату податків, зборів та обов’язкових платежів здійснює та особа, на яку відповідний обов’язок покладений положеннями чинного законодавства України.
2.3. Всі та будь-які заяви, пропозиції, скарги та претензії з будь-якого приводу
придбання/використання або спроби придбання/використання Квитка (надалі – «Скарга») повинні бути пред’явлені Учасником Акції безпосередньо до Організатора.
2.4. Без будь-якого застереження, зазначеного вище та не з метою невиконання положень
законодавства, Партнер/Організатор не несе відповідальність за будь- яку шкоду, завдану будьякому майну або особі, а також за невідповідність послуг очікуванням Учасника Акції або третіх осіб.
2.5. Партнер не несе відповідальність за предмет, якість, кількість та строки надання послуги Громадського транспорту та не є стороною договору між відповідними сторонами щодо отримання послуг Громадського транспорту.

3. Сторонні сервіси

В рамках Акції, Учасник Акції може переходити на веб-сайти та/або мобільні додатки третіх осіб, в тому числі Сайти Організатора, які можуть містити власні політики та положення або інші елементи, відповідальність за які Партнер не несе. Учасник Акції на власний розсуд та під власну відповідальність переходить на веб-сайти та/або мобільні додатки третіх осіб, в тому числі Сайти Організатора і самостійно несе ризики, пов’язані з цим.

4. Інші положення

4.1. Організатор має право залучати треті особи для виконання зобов’язань в рамках цих Правил Акції.
4.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, що не врегульовані Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
4.3. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом усього Строку Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайтах, вказаних у п. 1.1.2 Правил та/або в тому самому порядку, в якому Правила Акції були розміщені в первісній редакції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.
Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.
4.4. З питань Правил або Акції, будь-яких заяв, пропозицій, скарг та претензій з будь-якого приводу придбання/використання або спроби придбання/використання Квитка (надалі – “Скарга”), Учасник
Акції або третя особа може звернутися за наступними контактами:
– на електронну пошту: contact@leocard.com.ua
– за номером телефону: 0800 303 007. Приймання дзвінків здійснюється з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00 (дзвінки безкоштовні)
4.5. Ця редакція Правил набуває чинності 01.04.2024 року

Догори